مدیران شرکت

سمت

احمد رضا حیدرنیا

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

بابک پورکیا

مدیر  مجتمع

عبدالرحیم زارعی

معاون مدیر مجتمع

مهدی شفیعی

مدیر بازرگانی

محمد اجلالی

مدير خدمات فني

علی جمشیدی

مدیر مالی

محمد رضا زحمت کش

مدیر توسعه منابع انسانی

سیدمحمد کاظم دعوتی

مدیر  امور حقوقی

داراب قنبری

مدیر امور بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

فضل اله زارعی کردشولی

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی

کورش جعفری

مدیر امور تولید

محمد هادی سیفی

 مدیر تعميرات و نگهداری

علی کرامتی

رئيس حراست

محمد علي درستكار

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماهان شجاعی

رئیس روابط عمومي و امور بین الملل

محمد رضا قربانی

مدیر  برنامه ریزی و توسعه


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0