فرم نظرسنجي مشتريان
  نام محصول خریداری شده : 
  
    موارد ارزیابی  امتیاز
  1  آيا پتروشيمي شيراز انتخاب اول شماست؟  
  2  ميزان آشنايي شما از پتروشيمي شيراز چقدر مي باشد؟  
  3  كيفيت محصول باتوجه به كاربردهاي موردنظرشما تا چه ميزان رضايت شما را فراهم مي كند؟  
  4  كيفيت محصول از نظر ثبات و پايداري تا چه ميزان رضايت شما را فراهم مي كند؟  
  5  كيفيت محصول در مقايسه با محصول مشابه كارخانه هاي ديگر چگونه است ؟  
  6  قيمت محصولات توليدي تا چه ميزان رضايت شما را فراهم مي كند؟  
  7  تا چه ميزان اطلاعات فني ارائه شده در زمينه مشخصات محصول ، ايمني و جنبه هاي زيست محيطي رضايت شما جلب مي نمايد؟  
  8  كيفيت بسته بندي محصول(كيسه، بشكه، كپسول) تا چه ميزان رضايت شما را فراهم مي كند؟  
  9  مدت زمان تحويل و نحوه بارگيري محصول از مجتمع را چگونه ارزيابي مي كنيد؟  
  10  در صورت شاكي بودن از محصول، پس از ارسال شكايات به مجتمع، نحوه رسيدگي به شكايات تا چه ميزان رضايت شما را فراهم مي كنند؟  
  11  زمان پاسخگويي به شكايات تا چه ميزان رضايت شما را فراهم مي كند؟  
  12  برخورد مسئولين  مجتمع با مشتريان تا چه ميزان رضايت شما را فراهم مي كند؟  
  13  ميزان علاقه مندي شما به ادامه خريد از محصولات شركت چگونه است؟  
  14  عملكرد شركت بازرگاني پتروشيمي در رابطه با اخذ حواله تا چه ميزان رضايت شما را فراهم مي كند؟  
  15  كانالهاي ارتباطي مجتمع با شما ( تلفن ، فاكس ، اينترنت ) چگونه ارزيابي مي كنيد؟  
  
  به نظر شما چه محصولات و يا خدمات ديگري اين مجتمع مي تواند در جهت رفع نيازمنديهاي شما ارائه نمايد؟
  خدمات :    محصولات :  
  
  بهترین روش تماس با شما :  
  
  نام شركت :    فاکس :    تلفن :  
  نام و نام خانوادگی :    پست الكترونيك :      
  پيشنهادات و انتقادات : 
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0