پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 29 ارديبهشت 1401
  • EN
ارتباط با مديريت تامين

سید نادر هاشمی

رئیس تدارکات و عملیات انبار ها

تلفن  9-32330091-071 داخلی : 2358

 Email: sn.hashmemi@spc.co.ir

*  *  *  *  *  *

محسن جوکار

رئیس تدارکات 

تلفن  9-32330091-071 داخلی : 2402

Email: m.jokar@spc.co.ir


 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0