پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 19 بهمن 1401
 • EN
محيط زيست
 محيط زيست (Environment )

واژه محيط زيست به معني اطراف است و  مبحثي است در رابطه با انسان و منابع طبيعي(مواد خام مورد نياز انسان) مورد استفاده او.

تعريف محيط زيست

 
محيط زيست شامل هوا ،خاك ، آب ، گياهان ،  جانوران و انسان و روابط متقابل بين آنها است.
هر نيرو ، ماده يا شرايطي كه زندگي يك موجود را در هر مسير احاطه كند و بر روي آن تأثير بگذارد ، به عنوان عاملي از محيط زيست به شمار مي رود.

آلودگي

يك تغيير نامطلوب در خواص فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي هوا ، آب يا خاك مي باشد و به دو گروه قابل انحطاط و غير قابل انحطاط تقسيم مي شود.

 منبع آلودگي

مواد آلوده كننده وارده در محيط زيست يا منشاء طبيعي دارند مانند آتشفشانها يا در نتيجه فعاليت انسانها به وجود مي آيند مانند سوزاندن زغال سنگ .

اهداف عمده محيط زيست

 

 • جلوگيري از آلودگي هوا ، آب و خاك
 • استفاده بهينه از منابع و انرژي
 • جمع آوري و دفع اصولي ضايعات
 رسيدن به اين اهداف با استفاده از فرآيندها ، روشهاي كاري و مواد يا محصولاتي كه موجب اجتناب ، كاهش يا كنترل آلودگي است ، ميسر مي شود ، فعاليت در اين مسير مي تواند با بازيافت ، تصفيه ، تغيير فرآيند ، مكانيزم هاي كنترلي ، استفاده كامل از منابع و جايگزيني مواد صورت پذيرد.
 


 

 

گزارش عملکرد زیست محیطی شركت سهامي پتروشيمي شيراز

 

حاصل سالها فعاليت زيست محيطي مجتمع پتروشيمي شيراز ، انجام پروژه های متعددي است که اطلاعات آنها در پي می آيد :

 

1-     بُعد آب و پساب:

 

·         بازیافت بیش از 320 متر مکعب در ساعت از پسابهای صنعتی 

·         جلوگيري مداوم از آلودگي محيط زيست به وسيله تصفيه پساب صنعتی منطقه یک و سه

·         تصفیه تمامی پساب بهداشتی مجتمع بطریقه بیولوزیکی بروش لجن فعال

·         حذف کمپلکس مس آمونیاکی از پساب صنعتی منطقه یک

·         بازیافت حجم قابل ملا حظه ای از آب بدون املاح مصرفی

 

2-     بُعد خاک :

 

·          آبگیری از رسوبات حاوی فلزات سنگین و کاهش حجم این ضایعات

·          اعمال مدیریت بر ضایعات فر آیندی و غیر فرآیندی حاصله و تحت کنترل قرار دادن کاربرد این ضایعات

 

3-      بُعد هوا :

 

·          جلوگیری از انتشار گرد و غبار آهک در واحد سودااش

·          بررسی اثرات آلودگی هوا ناشی از فعالیتهای صنعتی مجتمع در سطح منطقه

·          جلو گیری از انتشار گاز دی اکسید کربن

·          جلوگیری از انتشارگاز آمونیاک به هنگام بارگیری محصول آمونیاک در سطح مجتمع 
 ·         راه اندازي پروژه  CDM جهت كاهش  غلظت گاز N2Oخروجي از برج جذب  واحد اسيد نيتريك منطقه دو

 

4-     بُعد صوت :

 

·          کاهش شدت صوت در محیط استراحت کارکنان در واحدهای عملیاتی از طريق احداث اطاقهاي ضد صوت

 

5-      بعد کاغذ :

 

·          کاهش مصرف کاغذ در سطح مجتمع  از طريق توسعه اتوماسيون اداري

 

6- بعد فضای سبز :

 

 •           گسترش فضای سبز در داخل و خارج مجتمع بمیزان 136 هکتار (بیش از 9 برابر حد مورد نیاز بر اساس آئین نامه سازمان حفاظت محیط زیست کشور )
 •           ایجاد شبکه مستقل آبیاری جهت مشروب کردن فضای سبز داخل و خارج مجتمع بطول 11000متر
 •           كاشت نهالهايي از انواع مختلف مانند كاج،سرو،زبان گنجشك،بادام وزيتون و..... در جنگلهاي اطراف مجتمع در جهت توسعه فضاي سبز.

 

7- دستاوردها :

 

·          دریافت لوح صنعت پاک در سال 1377

·          دریافت لوح صنعت سبز در سال 1378

·          دریافت لوح صنعت بر گزیده سبز در سال 1380

·          دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی ایزو -14000 در سال 1380

·          دریافت لوح وتندیس از جشنواره اقتصاد سبز در سال 1383

·           دريافت لوح اهتمام به تعالي از سازمان ملي بهره وري در سال 1384

·         دريافت گواهينامه ايمني ، بهداشت و محيط زيست (HSE  ) و استقرار اين سيستم در مجتمع در سال 1384 تمديد ساليانه گواهينامه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

اهم اقدامات زیست محیطی سال 1395

       

       مكاتبه با اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس در رابطه با :
 • اعلام اقدامات صورت گرفته در زمينه آخرين وضعيت طرح دفن اصولي رسوبات كلروركلسيم .
 • اعلام آخرين وضعيت طرح CDM جهت كاهش  غلظت گاز N2Oخروجي از برج جذب  واحد اسيد نيتريك منطقه دو  .
 • همكاري در اجراي مراسم روز هاي خاص زيست محيطي.
 • اقدام اصلاحي در مورد كاهش غلظت گردوغبار برج دانه بندي واحداوره منطقه2.                                                                           
 • مديريت پسماند درمجتمع.
 • انجام پيگيري هاي لازم در رابطه با تخصيص اراضي جهت طرح دفن اصولي رسوبات كلروركلسيم .                                                                     
 • اعلام آخرين وضعيت طرح حريم ايمن مجتمع .
 • اعلام آخرين اقدامات در رابطه با سيستم پايش آنلاين آلودگي هوا واحدهاي محصولات مجتمع.
 • استعلام در رابطه با واحدهاي مندرج در ليست واحدهاي آلاينده زيست محيطي جهت اعلام به اداره كل  مالياتي  استان فارس.

 

مكاتبه با ساير ادارات و سازمانها :

 • پيگيري هاي لازم جهت دفن اصولي رسوبات كلرور كلسيم ومكاتبات مختلف با ادارات استان و شهرستان.

ساير اقدامات:

 • اندازه گيري ميزان غلظت خروجي واحدها مطابق طرح خود اظهاري در پايش .
 • پيگيري اقدامات مرتبط با طرح احداث  تصفيه خانه پساب  صنعتي مجتمع .
 • پيگيري اقدامات دررابطه با نصب سيستم آنلاين پايش آلاينده هاي زيست محيطي مرتبط با واحدهاوبخش يوتيليتي طرح اوره و آمونياك سوم مجتمع .
 • پيگيري موارد زيست محيطي مرتبط با طرح اوره و آمونياك سوم مجتمع با توجه به شروع مراحل راه اندازي طرح از جمله تعيين مسيرهاي ارسال پساب هاي سطحي و صنعتي به حوضچه هاي تبخيري موجود.
 • حضور درجلسات ماهيانه كارگروه بهداشت شهرستان مرودشت و پيگيري مسائل مربوط به مجتمع ازجمله تعيين محل جهت دفن اصولي رسوبات كلروركلسيم .


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0