بهداشت حرفه اي (Occupational Health )

 

بهداشت حرفه اي (شغلي) علمي از بهداشت است كه با مسائل بهداشتي و درماني افرادي كه به كار اشتغال دارند سر و كار دارد.                                                                             

 

تعريف بيماري حرفه اي(شغلي)

 

بيماريي است كه به علت اشتغال به يك كار و تحت تآثير شرايط موجود در آن ايجاد مي شود.

 
طبقه بندي عوامل زيان آور ايجاد بيماري حرفه اي در محيط كار:

 

1.       عوامل فيزيكي مثل نور ، سر و صدا ، تشعشع ، فشار و ...

2.       عوامل شيميايي مثل اسيد ها ، بازها ، گرد و غبار هاي سمي و ...

3.      عوامل مكانيكي مثل قرارگرفتن بدن در وضعيت نامناسب حين كار با ماشين آلات

4.      عوامل بيولوژيكي مثل ويروس ها ، انگل ها ، قارچ ها و...

5.      عوامل روحي و رواني مثل نارضايتي از شغل ، عدم موفقيت در شغل و ...

 

اهداف اصلي در بهداشت حرفه اي

 

1.       حفاظت از سلامتي كاركنان در مقابل عوامل زيان آور محيط كار

2.       جلوگيري از بيماري زايي شرايط نامساعد محيط كار

3.      بكار گماردن كاركنان به كارهايي كه متناسب با توانايي هاي جسمي ، رواني و اجتماعي آنها باشد

 

شايان ذكر آن كه از راه كارهاي دسترسي به اين امر انجام معاينات پزشكي بدو استخدام ، معاينات پزشكي اختصاصي و دوره اي و ... مي باشد و نيز ياد آور مشود كه در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامتي كاركنان فاكتورهاي زير مؤثر است :

·          رعايت رژيم غذايي مناسب

·          كاهش استرس

·          انجام فعاليت هاي بدني مناسب

·          برقراري ارتباط مؤثر و صميمانه

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عملكرد اداره بهداشت در سال 1397


 
    گزارش اهم فعاليت‌هاي بخش بهداشت در سال1397

 

1. معاينات شغلي دوره اي كاركنان پيمانكار به تعداد    1342   نفرانجام گرديده است.

رديف

عامل

تعداد ايستگاههاي اندازه گيري شده

ايستگاههاي در محدوده استاندارد

ايستگاههاي خارج از محدوده استاندارد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

سرو صدا

473

222

47

251

53

2

روشنايي

828

340

41

488

59

3

گرد و غبار

10

10

100

-

-

4

پرتو

37

32

86.5

5

13.5

5

گاز و بخار

7

4

57

3

43

6

استرس حرارتي

2

-

-

2

100

7

تهويه

15

-

-

15

100

2. پایش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار بشرح جدول ذيل انجام گرديده است :

3. براساس نتايج اندازه گيري هاي محيطي صورت گرفته ازمحلهاي منتخب سطح مجتمع ، تعداد 67 فقره فرم اقدام اصلاحي بهداشت در طي سالهاي 95 و 96 و سال 97 تنظيم و به مبادي ذيربط ارسال گرديده است. كه از اين تعداد 17 مورد  (بميزان 27درصد)اجرا شده، 31 مورد در دست پيگيري و 19 مورد اجرا نشده است.

4. تهيه و توزيع پيامهاي بهداشتي در تابلوي اعلانات و اطلاع رساني ازطريق شبكه كامپيوتري مجتمع صورت گرفته است كه در اين ارتباط در سال جاري 14 عنوان پيام سلامت ،6 عنوان اطلاعيه، يك عنوان نظرسنجي رستوران و سه سري سوالات مسابقه بمناسبت  هفته سلامت  و يك عنوان پمفلت با تيراژ 1630  نسخه توزيع گرديده است.

5. پيگيري و اجراي برنامه‌هاي مبارزه با حشرات و جوندگان در واحدهاي مختلف مجتمع با هماهنگي امور اداري انجام گرديده است. همچنين عمليات سم پاشي و طعمه گذاري مرحله سوم توسط پيمانكار منتخب (ايده آل تاسيسات پارس) در مناطق سه گانه مجتمع و تاسيسات مجاور مشتمل بركمپ، سنگ شكن، پدافند و درياچه نمك ... انجام گرديد.

6. پايش و اندازه گيري ميزان كلر باقيمانده آب آشاميدني در مجموع 1300  نمونه ، PH  آب در مجموع 1063 نمونه و نمونه شيميايي در مجموع 80 مورد توسط آزمايشگاه مجتمع و واحد بهداشت جمع آوري و مورد ارزيابي قرار گرفت و تعداد 28  نمونه ميكروبي و 9  نمونه شيميايي آب آشاميدني نيزتوسط كارشناس بهداشت جمع آوري وتوسط سازمان آبفا آناليز گرديده است. كه از اين تعداد 27  نمونه مطلوب و يك نمونه نامطلوب مي باشد . نمونه نامطلوب مربوط به پمپ آب خام م 2( آب ورودي) مي‌باشد كه به دليل پايين بودن level آب سد مي باشد كه آلودگي در حين انتقال صورت مي گيرد كه ضرورت توجه و كنترل بر كلرزني آب شرب در  منبع تامين آب صورت گيرد.

7 . همچنين پيگيري در خصوص بهبود كيفيت آب آشاميدني مجتمع، تعويض لوله هاي فرسوده و رفع اشكال از دستگاه كلريناتور واحد آب م 3 انجام گرديده است .

8. پيگيري هاي لازم  بمنظور انجام  و اخذ كارت تندرستي پرسنل آبدارخانه و  رستوران صورت گرفته است .

9. حسب برنامه ريزي وهماهنگي انجام شده ، اندازه گيري وپايش عوامل زيان آورمحيط كار توسط پيمانكار منتخب شركت سلامت پژوهان پاريز دركليه  واحد هاي بهره برداري و برخي از واحد هاي تعميرات از قبيل : كارگاههاي ريختهگري، نجاري، عايقبندي، ساختماني، سيمپيچي، رنگآميزي، ولوشاپ، مبدل شاپ و موتورپول انجام گرديده و در ساير مشاغل طبق برنامه زمانبندي انجام خواهد گرديد. 

10. در ارتباط با بررسي مشاغل سخت و زيان آور از سوي شركت سلامت پژوهان 50 مورد از مشاغل مورد بررسي وكنترل قرار گرفته و طبق هماهنگي هاي انجام شده در حال تهيه نسخه نهايي ميباشد.

11. معاينات دوره اي طب كار پيمانكاران شركت آرش كمانگير، گسترش و پويندگان صنعت فجر، آريا اس جي اس و پارس رامتين انجام گرديده است.

12.  اعلام نتايج معاينات طب كار پرسنل شركت هاي پيمانكاري در حال انجام است.

13. نظارت بر كميت و كيفيت برنامه غذايي رستورانهاي مجتمع با مشاركت كارشناس تغذيه انجام گرديده است و همچنين پيگيري انجام بهسازي هاي لازم درهمين  ارتباط صورت گرفته است.

14. پيگيري در خصوص جمع آوري سگ هاي ولگرد در سطح مجتمع و تاسيسات مجاور در حال انجام است.

15. بازديد دوره اي از تسهيلات بهداشتي ( لاكرها، سرويس بهداشتي، آبدارخانهها و...) انجام شده  است.

16. بازديد دوره اي از جعبه كمكهاي اوليه در سطح مجتمع انجام شده  است و تحويل اقلام جعبه كمكهاي اوليه به واحد هاي مجتمع پيرو بازديد هاي انجام شده صورت مي گيرد.

17.  برگزاري كلاس هاي آموزش بهداشت توسط كارشناسان بهداشت صورت گرفته است.

18. حضور در گشت ايمني مديريت و پيگيري مصوبات بهداشتي مربوط به بخش بهداشت   

19. شركت در همايش ارتباط دانشگاه با صنعت در دانشكده بهداشت و اهداء تنديس به پتروشيمي شيراز و لوح تقدير به رئيس HSE   و كارشناس بهداشت

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0