نام سهامدار درصد سهام
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان  51%
شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد 28%
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 5%
شرکت واسط مالی بهمن  2%
شركت سرمايه گذاري هامون سپاهان  2%
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا  1%
ساير سهامداران حقیقی و حقوقی 11%
جمع 100%

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0