جمعه, 4 فروردين 1402
  • EN
مشخصات عمومی
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار EPC جهت احداث واحد کریستال ملامین مجتمع پتروشیمی شیراز
1401-10
فراخوان
مدیریت
مرحله تحويل اسناد

      آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار10-1401 (ف ش پ )

                                                                                                                                                                                                                                      شناسه ملي : 10530010025

آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار EPC جهت احداث واحد کریستال ملامین مجتمع پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی شیراز در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت احداث واحد کریستال ملامین در 45 كيلومتري شمال شيراز و در مجاورت شهرستان مرودشت به شرح زیر اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های واجد صلاحیت دارای گواهینامه‏ معتبر و شرایط ذکر شده در این فراخوان و اسناد ارزیابی جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
1.    کارفرما: شرکت پتروشیمی شیراز
2.    نشانی کارفرما: تهران- خیابان یوسف آباد، خیابان 25، شماره 11، کد پستی: 1433853811- شماره تماس: 88723279
3.    موضوع: انتخاب پیمانکار " مهندسی، خرید، اجرا و راه اندازی احداث واحد کریستال ملامین بعنوان پروژه پایین دستی مجتمع پتروشیمی شیراز".
4.    گواهینامه صلاحیت و زمینه تخصصی مورد نیاز: رتبه یک پیمانکاری رشته نفت و گاز و گواهی معتبر صلاحیت ایمنی.
5.    روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی دو مرحله ای (ارزیابی کیفی /  ارزیابی فنی - بازرگانی) و همچنین استفاده از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب (صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور). کلیه شرکت‏کنندگان در فرآیند پس از ارزیابی کیفی و در صورت کسب حداقل امتیاز لازم، مجاز به شرکت در ادامه روند مناقصه می‏باشند. روش ارزیابی به صورت وزنی براساس امتیازات تعیین شده صورت خواهد پذیرفت. حداقل امتیاز مورد قبول در ارزیابی کیفی 65 می‏باشد.
6.    تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت اسناد: از تاریخ 27/12/1401 تا ساعت 16 روز  یکشنبه مورخ 28/12/1401، صرفا با مراجعه حضوری به نشانی فوق و ارائه معرفی نامه کتبی.
7.    تاریخ، مهلت و نشانی محل تحویل اسناد: مهلت تحویل اسناد براساس شرایط مندرج در اسناد ارجاع کار تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 20/01/1402 می باشد.

سايت پرتال شركت پتروشيمي شيرازWWW.SPC.CO.IR  مي باشد      

                                                        
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شیراز         
 

قوانین
1401/12/24
1401/12/28
1402/01/20
1402/01/20
1402/01/21
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

نشانی کارخانه : فارس - شیراز - کیلومتر 6 جاده سد درودزن - کد پستی : 31736-73491

تلفن: 9-32330091-071 ، فکس: 32355006-071   صندوق پستی : 415

.:کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت سهامي( عام) پتروشیمی شیراز است :.

5.7.14.0
V5.7.14.0