• ساعت : ۱۵:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ 
next    /  5 prev
مانور نشت مواد شیمیایی
در هفته غیر عامل منور سراسری انتشار مواد شیمیایی (انتشار گاز آمونیاک) ، سراسری و انتقال کلیه کارکنان روزکار به محل امن دمجتمع پتروشیمی شیراز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شیراز شرکت پتروشیمی

در هفته غیر عامل منور سراسری انتشار مواد شیمیایی (انتشار گاز آمونیاک) ، سراسری و انتقال کلیه کارکنان روزکار به محل امن در روز چهارشنبه 10 آبان ماه در مجتمع پتروشیمی شیراز برگزار شد.

در این سناریو فرض شده بود که لاین هشت آمونیاک خروجی از مخزن TK-5102   در اثر حمله ریز پرنده ای که حامل مواد منفجره بود، شدید می شود.

در اثر این حمله و سقوط مواد منفجره از ریز پرنده به زمین و انفجار آن و پرتاب ترکش به اطراف باعث می شود که به قطر 8 میلی متر در لاین آمونیاک ایجاد و ابری از آمونیاک در فضای اطراف، پخش و تعداد 15 نفر خودرو گردند. .

با توجه به شدت نشتی تصمیم با دستور مدیر بحران، کمیته بحران مجتمع تشکیل و در روند رفع نشتی، تشخیص نفرات، آمارگیری و موارد دیگر تصمیم گیری بعمل می آید.

ضمنا در این مانور اعضای پدافند غیر عامل شهرستان مرودشت و ابزار سازمان پدافند غیر استان فارس نیز حضور و در جلسه ستاد بحران مجتمع، شرکت نمودند.

در پایان مانور تجزیه و تحلیل و تحلیل نقاط ضعف و قوت مانور با حضور مدیریت مجتمع و اعضای ستاد بحران و سایر گروه های درگیر در مانور تشکیل شد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0