جمعه, 17 آذر 1402
  • ساعت : ۲۱:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ 
پتروشیمی شیراز پیشرو در زمینه زیرساخت های پدافند غیرعامل

دومین‌ سمینار پدافند غیرعامل‌ با رویکرد تهدیدات سایبری‌ روز دوشنبه‌ ١٥ آبان ماه ١٤٠٢ در تهران، مرکز همــایش‌ های‌ امام علی‌ (ع) با حضور سردار سرتیپ‌ دکتر جلالی‌ رئیس‌ سازمان پدافند غیرعامل‌ کشور، سردار ابن‌ الرضــا مــدیر عامل‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌ نیروهای‌ مسلح‌، سردار سعیدالسعادت رئیس‌ حفاظت‌ ساتا، مهنــدس مهــدوی‌ جانشـین‌ وزیر دفاع و نیروهای‌ مسلح‌ ،امیر شهرام معاون حوزه پدافند غیرعامل‌ وزیر دفاع،امیر امیری‌ جانشین‌ اقتصــادی‌ ســاتا و رئیس‌ هیئت‌ مدیره نفت‌ و گاز پارسیان و رئیس‌ دانشگاه مالک‌ اشــتر، دکتــر فرحــی‌ جانشــین‌ محتــرم وزارت دفــاع و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و همچنین‌ نمایندگان شــرکت‌ پتروشــیمی‌ شــیراز مهنــدس کرامتــی‌ رئــیس‌ حراســت‌، مهندس قنبری‌ مدیر ایمنی‌ ، بهداشت‌ و محیط‌ زیست‌، مهندس شفیعی‌ مدیر بازرگــانی‌، مهنــدس روســتازاده رئــیس‌ پدافند غیرعامل‌ و مدیریت‌ بحران برگزار گردید.

در ابتدای‌ جلسه‌ سردار جلالی‌ خلاصه‌ ای‌ از چگونگی‌ و تشکیل‌ سازمان پدافند غیرعامل‌ کشــور در ٨ آبــان ١٣٨٢ بــا فرمان مقام معظم‌ رهبری‌ و هدف از تشکیل‌ این‌ سازمان توضیح‌ داده است‌.

رئیس‌ سازمان پدافند غیرعامل‌ کشور افزود: مأموریت‌ های‌ این‌ سازمان براساس اساسنامه‌ بررسی‌ و تشخیص‌ تهدیدات و هشداردهی‌ آنها سیاست‌ گذاری‌ و برنامه‌ ریزی‌ و هدایت‌ راهبردی‌ و عملیاتی‌ در حــوزه آمــاده ســازی‌ دســتگاه هــای‌ اجرایی‌ و کاهش‌ آسیب‌ پذیری‌، ارتقاء آمادگی‌ در برابرتهدیدات و ایمن‌ سازی‌ سازمانها میباشد.

در ادامه‌ در رابطه‌ با چکونگی‌ روند روبه‌ رشد پدافند غیرعامل‌ در سازمانها و کشور توضیحاتی‌ ارائه‌ شد و در پایــان بــه‌ شرکت‌ پتروشیمی‌ شیراز با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ و تقویت‌ زیر ساخت‌ ها در حوزه پدافنــد غیرعامــل‌ لــوح تقــدیری‌ اهــداء گردید

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0