• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ 
next    /  2 prev
فرآیند ممیزی مراقبتی استانداردهای ایزو درشركت پتروشیمی شیراز با موفقیت انجام شد

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی شیراز:

فرآیند ممیزی مراقبتی استانداردهای ایزو درشرکت پتروشیمی شیراز با موفقیت انجام شد.

در این فرایند استانداردهای ISO 9001   ، ISO 45001 ، ISO 14001 ، ISO 50001  ،  HSE-MS ، TS-29001 ، ISO 31000 مورد ممیزی قرار گرفت.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0