يکشنبه, 24 آذر 1398
  • EN
مشخصات عمومی
کد: 96-05 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: لايروبي كانالها و تخليه حوضچه هاي صنعتي وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور بهره برداري اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهي مناقصه عمومي 5-96 (م ن ع )

شناسه ملي : 10530010025

 

 

 شـركت پتروشيمي شيـراز (سهـامي عـام) در نظـر دارد ارائه خدمات لايروبي كانالها و حوضچه هاي سطحي و صنعتي واحدهاي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد .

 

لـذا از كليه علاقه مندان به شركت در مناقصه دعـوت بعمل مي‌آيـد حداكثـرظـرف مدت هفت روز از تـاريخ چـاپ نـوبت سـوم آگهـي ( بدون احتساب روزهاي پنج شنبه،جمعه و تعطيلات رسمي ) به همراه معرفي نامه جهت خريد اسناد مناقصه به آدرس : شيـراز، خيـابـان معـالي آبـاد ، پشت پـارك ملت ، بلوك 151/53 ،                          تلفن : 9-36362405 و 4- 36361151  مراجعه نمايند :

 

نوبت اول 4/9/1396                 نوبت دوم 7/ 9/1396              نوبت سوم 11/9/1396

 

 

به منظور آگاهي از ساير اطلاعات مربوط به مناقصه فوق الذكرعلاقه مندان مي توانند به سايت زيرمراجعه نمايند .

 

1-

سايت پرتال شركت پتروشيمي شيراز      

WWW.SPC.CO.IR

 

 

 

 

 

 

 

           روابط عمومي شركت پتروشيمي شيراز ( سهامي عام)

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/09/05 مهلت دریافت اسناد: 1396/09/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/09/27 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/09/28
تاریخ انقضاء: 1396/10/05
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

نشانی کارخانه : فارس - شیراز - کیلومتر 6 جاده سد درودزن - کد پستی : 31736-73491

تلفن: 9-32330091-071 ، فکس: 32355006-071   صندوق پستی : 415

.:کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت سهامي( عام) پتروشیمی شیراز است :.

5.3.6.0
V5.3.6.0