پنج‌شنبه, 29 فروردين 1398
  • EN
مزايده ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
9801فروش 18 قلم اجناس مازاد مزايده 1398/01/171398/02/101398/02/011398/02/07مشاهده اطلاعات کامل
9707فروش يك عدد مخزن آمونياك مزايده 1397/07/251397/08/261397/08/091397/08/20مشاهده اطلاعات کامل
9706فروش 27 قلم اجناس مازاد مزايده 1397/06/261397/07/171397/07/101397/07/14مشاهده اطلاعات کامل
9702فروش 150000 تن سنگ آهك لاشه مناقصه 1397/03/271397/04/141397/04/041397/04/11مشاهده اطلاعات کامل
9703فروش 1400000 تن نمك مازاد مناقصه 1397/03/271397/04/141397/04/041397/04/11مشاهده اطلاعات کامل
97فروش 19 قلم اجناس مازاد مزايده 1397/01/261397/02/161397/02/081397/02/11مشاهده اطلاعات کامل
9606فروش دو دستگاه خودرو مزايده 1396/09/071396/09/291396/09/221396/09/25مشاهده اطلاعات کامل
9605فروش 15 قلم اجناس مازاد مزايده 1396/07/291396/08/181396/08/141396/08/15مشاهده اطلاعات کامل
9604فروش آپارتمانهاي معالي آباد مزايده 1396/07/291396/08/161396/08/071396/08/13مشاهده اطلاعات کامل
96-03فروش 36 واحد آپارتمان به صورت يكجا مزايده 1396/06/111396/07/051396/06/191396/07/02مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0