چهارشنبه, 1 خرداد 1398
  • EN
    /  7
عنوان : مصاحبه با خبرگان دانشی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ 
ساعت : ۶:۱:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

براساس گزارش برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، فرآیند استخراج دانش ضمنی خبرگان پتروشیمی شیراز برای اولین بار وارد فاز اجرایی شد و با استمرار این فعالیت و استقرار مدیریت دانش، دانش موجود در ذهن خبرگان مستند شده و در حافظه سازمانی ثبت و قابل استفاده برای دیگران خواهد بود. شرکت پتروشیمی شیراز ، اولین پتروشیمی ایران شصتمین سال تاسیس خود را در فروردین سال ۱۳۹۸ ، پشت سرگذاشت و در آستانه بازنشستگی طیف وسیعی از خبرگان خود قرار گرفته است ‌. در همین راستا یکی از اولویت‌های راهبردی شرکت ، استقرار مدیریت دانش و استخراج دانش ضمنی و ثبت تجارب خبرگان و نیروهای دانشی شرکت به عنوان یکی از محورهای اصلی چرخه مدیریت دانش مي باشد. کارکنان در شرف بازنشستگی، گنجینه‌های دانش و منبع انتقال تجربه شرکت هستند و نتایج فرآیند استخراج دانش ضمنی خبرگان در قالب پروژه مدیریت دانش تعریف و در سامانه مدیریت دانش بارگذاری و در دسترس کارکنان قرار خواهد گرفت. بازنشستگی بسیاری از کارکنان تا سال ۱۴۰۰ بعنوان خبرگان و صاحبان دانش شرکت ، اهمیت استخراج دانش خبرگان را مورد تاکید قرار می دهد . مصاحبه دانش خبرگان، با رئیس مجتمع ، معاون مجتمع و رئیس امور بهره برداری روز شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ آغاز گردید و پس از تنظیم بسته دانشی خبرگان ، در سامانه نرم افزار مدیریت دانش بارگذاری می گردد. بی تردید خیل کارکنان و همکاران جوان ما نیاز به دانسته ها و تجربیات گرانقدر همکاران با سابقه دارند. از این رو نه تنها افراد در آستانه بازنشستگی که سایر خبرگان سازمان با اشاعه دانش خود به کارکنان بعنوان فرزندان خود در شرکت ، زمینه ساز تداوم موفقیت های پتروشیمی شیراز میشوند.بازگشت                   
 

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

نشانی کارخانه : فارس - شیراز - کیلومتر 6 جاده سد درودزن - کد پستی : 31736-73491

تلفن: 9-32330091-071 ، فکس: 32355006-071   صندوق پستی : 415

.:کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت سهامي( عام) پتروشیمی شیراز است :.

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0